ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA, spol.s r.o.

Ponávka 2

602 00  Brno

tel / fax

+420 545 577 959

e-mail:

info@zahradnitvorba.cz

zakt@telecom.cz
Ing.

JANÍKOVÁ Jana

- vedoucí atelieru

člen České komory architektů
číslo autorizace: 01357


soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny
a odhady, se specializací oceňování dřevin a trvalých po
rostů